Neziskový fond DRÁČIK


Neinvestičný fond (n.f.) DRÁČIK bol založený nami – zamestnancami detského domova v najlepšej viere, dúfajúc, že spoločnými silami aj takto finančne podporíme a zabezpečíme:

  • rekondičné pobyty v prírode
  • zdravotnícke pomôcky
  • učebné pomôcky


„Aj Vy môžte vrátiť detskej tvári jej prirodzené svetlo!“


Ak sa rozhodnete prispieť môžete to urobiť priamo alebo prostredníctvom darovania 2% z vášho príjmu na účet nášho nášho fondu:

TATRA BANKA, a.s.
IBAN  SK061100000000262 372 9534


 s vďakou zamestnanci DED

DARUJTE 2% DANE Z PRÍJMU

Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás v mene neinvestičného fondu DRÁČIK. Tento neinvestičný fond bol založený pri Detskom domove na Požiarnickej ulici v Prešove. V tomto zariadení poskytujeme komplexnú starostlivosť 103 zdravým i zdravotne postihnutým deťom, ktoré nemajú to šťastie vyrastať v rodine.

Pre deti sa snažíme vytvoriť také podmienky, aby bola čo najviac eliminovaná ich trauma s chýbajúcej rodiny, zabezpečený všestranný vývoj po citovej i rozumovej stránke a aby bol zmiernený dopad zdravotných postihnutí na ich život.

Aj napriek veľkej snahe všetkých pracovníkov nám niekedy chýbajú financie na to, aby sme mohli pre deti zorganizovať rekondičné pobyty mimo prostredia detského domova či zakúpiť niektoré zdravotné alebo špeciálno-pedagogické pomôcky, ktoré pomáhajú deťom pri náprave ich zdravotného stavu či výchove.

Prostredníctvom nášho neinvestičného fondu DRÁČIK sa preto uchádzame o 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktoré by sme chceli použiť na spomínané účely.

Dovoľujeme si preto osloviť aj Vás s prosbou o poukázanie tejto čiastky pre náš neinvestičný fond. Samozrejme, že každý darca, ktorý sa rozhodne venovať svoje peniaze nášmu fondu, sa môže hocikedy presvedčiť o ich použití. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete prispieť nám sumou 2% z Vašej dane a pomôžete nám zmierniť neľahkú situáciu detí. Všetky podrobnejšie informácie o spôsobe darovania nájdete na internetovom portále www.rozhodni.sk ( odkaz pre bližšie info ). Vedľa v prílohe pod číslom 14556... prikladáme tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy ...  pre n.f. Dráčik"

  • Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z dane z príjmu

ĎAKUJEME


Mgr. Dana Krištofová 
Riaditeľka DeD 

Monika Haraksimová 
správkyňa DRÁČIK n.f.


Súbory na stiahnutie:

  Štatút neziskového fondu DRÁČIK
  1455617375.rtf