KontaktDetský domov
Požiarnická 3
080 01 Prešov051/2433012, 2433014
prevadzka@dedpo.sk
Riaditeľka DeD:
Mgr. Dana Krištofová
0905840541, 051/2433011
riaditel.presov@ded.gov.sk

Vedúca úseku starostlivosti:
Mgr. Monika Haraksimová
0917106690
dedpopsycho1@gmail.com

Vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku:
Ing. Miroslav Hubcej
0907930939
veduciepu@dedpo.sk

Vedúca Centra podpory profesionálnych rodín:
Mgr. Soňa Zahornacká
0908572730
dedposocprac1@gmail.com

Sociálne pracovníčky:
Mgr. Ivona Spišáková
Mgr. Jana Onderová
Mgr. Júlia Šimová
051/2433013
0918247620