Deti a seniori na krste kníh

8. decembra 2016 sa v Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity uskutočnil krst dvoch kníh, ktoré sú výstupom zo spoločných stretnutí detí z Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove a seniorov zo Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove.

Deti sa so  seniormi stretávali v pravidelných intervaloch aby spolu trávili voľný čas.  Každé stretnutie bolo vopred dohodnuté a malo dôsledne pripravený program. Tento projekt obohatil nielen väčšinu detí pre ktorých boli starkí prameňom skúseností a múdrosti, ale aj pre seniorov, ktorí už pomaly zabúdali ako "chutí" detský smiech. Výstupom z týchto stretnutí boli dve publikácie s  názvom " Kooperatívna edukácia detí a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach" a "Tvorba kooperatívnych edukačných programov v rezidenciálnych zariadeniach". Krst týchto kníh bol opäť príležitosťou pre vzájomné stretnutie detí a starkých. Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť nižšie.