Poďakovanie manželom "Andraščíkovcom"

Ďakujeme novomanželom Lukášovi Andraščíkovi a Pavle Andraščíkovej za krásne gesto pre naše deti  v podobe množstva kancelárskych a písacích potrieb.


"Buďme vďační ľuďom, čo nás robia šťastnými; sú to čarovní záhradníci, vďaka ktorým kvitneme"

Marcel Proust