Predaj motorového vozidla

Detský domov Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu.


Viac informácii - viď príloha

Súbory na stiahnutie:

  1519211413.docx