Projekt "Pomáhame deťom"

Nadácia Pontis, nadačný fond "Kooperativa 2018", prispeli finančnou podporou k vybaveniu rehabilitačných priestorov Detského domova v Prešove.

Nadácia Pontis a nadačný fond " Kooperativa 2018" - spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group -  prispeli k zakúpeniu špeciálnych rehabilitačných pomôcok a tým k zlepšeniu zdravotného stavu detí  ktoré potrebujú intenzívnu fyzioterapiu. Cieľom projektu bolo zabrániť vzniku kontraktúr a dekubitov, uvoľniť svalové napätie a spasticitu, uvoľniť a zmierniť bolesť, podporiť hojenie rán, zlepšiť pohyblivosť, zvýšiť svalovú silu, zlepšiť koordináciu pohybu, posilniť oslabené svaly, zabrániť vzniku patologických pohybových stereotypov a nácvik správnych pohybov, resp. zlepšiť kvalitu života našich detí. Rehabilitačné pomôcky využívame v každodennej starostlivosti. Tento projekt pomohol aj deťom, ktoré nie sú v pravidelnej rehabilitačnej starostlivosti, napr. pri zlomeninách, po operáciách či dekubitoch.
Za podporu a ochotu pomôcť vrelé ĎAKUJEME!!!