Deň detí

V piatok 05. júna 2015 sme spolu s deťmi oslávili ich krásny sviatok „Medzinárodný deň detí.“ Oslava sa konala v záhrade Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove.

Deti si v tento deň užili veľa zábavy, rôznych športových súťaží, hudby a tanca. Atraktívne bolo pre nich maľovanie na tvár, skákanie cez gumu, lovenie rýb z vody a samozrejme najviac pekné ceny a sladká odmena. Žiarivé očká detí, úsmev na tvári ale aj objatia nám boli odmenou za snahu, ktorú sme vynaložili na prípravu toho najkrajšieho dňa pre naše detičky :-)