"Opekačka" na Cemjate

22. júla 2015 sa uskutočnilo stretnutie našich detí so seniormi zo Zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate. Témou stretnutia bola spoločná "opekačka", ktorá nakoniec vyústila do nádherného, obe strany obohacujúceho popoludnia.

V stredu popoludní sa naše deti vybrali navštíviť starkých na Cemjate s cieľom stráviť pár pekných chvíľ pri spoločnom olovrante. Tým mali byť špekáčiky, na ktorých vôňu sme sa všetci veľmi tešili. Privítalo nás vyzdobené posedenie, stoly plné sladkostí, ovocia a domácich koláčov, ako aj  tváre starkých plné radosti. Deti si s nimi vymieňali svoje zážitky a zasypávali babky aj dedkov množstvom otázok. Spoločne si zaspievali šarišské aj rómske pesničky, urobili množstvo fotografií a dohadovali sa na ďalšom stretnutí. Prežili sme krásne popoludnie vo veselej spoločnosti obyvateľov domčeka "Viktória".