Návšteva detí v Klube Karate Junior v Prešove

Karate Klub Junior v Prešove včera popoludní otvoril svoje brány novým športovým nadšencom. Medzi zvedavé a pohybovo zdatné deti ktoré tam zavítali, patrili aj naše menšie i väčšie talenty.

Vďaka ľuďom zo Sociálneho Prešova a trénerom z Klubu Karate Junior v Prešove, sa našim deťom naskytla možnosť zakúsiť nový druh športu, ktorý bol pre nich doteraz neznámy.  Očarené touto novinkou sa  deti dychtivo zapájali do pohybových cviční podľa pokynov skúsených trénerov.  Ochota trénerov a pohybová obratnosť detí sú predpokladom pre ďalšie stretnutia, prostredníctvom ktorých budú môcť naše deti zmysluplne využívať nielen voľný čas a  energiu ktorou disponujú, ale zdokonalia sa v oblasti pohybovej a prosociálnom správaní. Tešíme sa, že sa nám opäť podarilo zapojiť do ďalšej z aktivít, ktorej myšlienka podnecuje osobnostný rast našich detí.