Preventívna aktivita- Prevencia obchodovania s ľudmi

Projekt JUVENYL II. v spolupráci s krízovým strediskom DOTYK nás oslovili na spoluprácu zameranú na vzdelávanie detí detských domovov, potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi a prostitúcie...

V popoludňajších hodinách dňa 23.09.2015 k nám zavítal "ujo Jožko", ktorý deťom predniesol pár základných druhov, činnosti, ktoré úzko súvisia s priamou činnosťou obchodovania s ľuďmi. Deti sa zapájali do diskusie, veľa sa pýtali, boli aktívni. Súčasťou preventívnej aktivity boli aj dva krátke filmy, ktoré deťom pomohli lepšie pochopiť problematiku prevencie obchodovania s ľuďmi. Na záver aktivity si spravili deti krátky testík, ktorým si potvrdili svoje nové poznatky a boli im odovzdané malé vecné darčeky.
Za aktivitu ďakujeme pánovi Jozefovi Bachledovi z Krízového strediska Dotyk.