Halloween Karneval Party

Halloween sa čoraz viac rozmáha po svete a neobišiel ani naše zemepisné šírky a dĺžky v okolí detského domova. A tak sa aj naše deti na konci októbra obliekli do strašidelných masiek, vyrezávali tekvice a zhotovili si aj nové škrabošky.

Koniec októbra sa už pravidelne vo svete nesie v znamení Halloween party. V každom kúte sveta si každý tento sviatok pripomína rôznymi spôsobmi, no cieľ sviatku je všade rovnaký. Zamaskovať sa do masiek, oblečení, kostýmov, a to tak, aby nás nikto nespoznal. Ani naše detičky neboli výnimkou. S pomocou vychovávateľov sa preobliekli do nového vzhľadu a prišli sa predstaviť do novej zasadačky detského domova. Na deti ako odmena čakali divadelníci z Profesionálneho neštátneho divadla Portál v Prešove, ktorí im na úvod halloweenského dňa zahrali predstavenie. Po predstavení sa všetky detičky predstavili v nových kostýmoch sebe navzájom a presunuli sa k stolom, kde ich čakali tekvičky na vyrezávanie pre tých veľkých a pre tých malých vyfarbovanie a strihanie nových škrabošiek.
Celá akcia sa uskutočnila za pomoci a podpory OZ Tolamir * Ď A K U J E M E *  Inge a Lucke:)