Cena primátora mesta Prešov

Súčasťou Dní mesta Prešov bolo aj slávnostné odovzdávanie verejných ocenení ako poďakovanie za prácu a prínos viacerých občanov, či subjektov mesta. Medzi ocenenými bol aj náš Detský domov...

V duchu oceňovania sa niesla streda 8.6.2016 v historickej budove PKO, kde primátorka mesta Andrea Turčanová spolu s poslancom zastupiteľstva Stanislavom Ferencom odovzdali štyri rôzne kategórie ocenení. 
Cenu primátora mesta Prešov za rok 2015 získal aj náš Detský domov, pri príležitosti 70. výročia založenia, no predovšetkým za vysoko odbornú a ľudsky angažovanú prácu a starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Toto ocenenie bola prevziať naša pani riaditeľka Mgr. Dana Krištofová, ktorá v ďakovnej reči zdôraznila, že práca v detskom domove je skutočne jednou z najťažších prác. 
Získané ocenenie je pre nás milým potešením a zároveň povzbudením robiť našu prácu s úsilím a láskou aj naďalej.