Ďakujeme

Touto cestou sa chceme poďakovať spoločenstvu Staršej mládeže z ECAV Prešov za realizáciu peknej vianočnej výzdoby a pomoc pri upratovaní priestorov budovy. Ďakujeme